Disclaimer

Disclaimer

Door deze internetsite te gebruiken en/of de op of via deze websites aangeboden informatie te gebruiken, stemt gebruiker in met deze disclaimer.

Appetight besteedt veel aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de website. Desondanks is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. De informatie aangeboden op de website is algemeen van aard en is op geen enkele manier bedoeld als persoonlijk advies. Appetight aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden, noch van mogelijk opgelopen directe of indirecte schade als gevolg van het bezoek aan deze website en/of het gebruik van de informatie op deze website, in welke vorm dan ook. Claims hieromtrent zijn uitgesloten. Appetight behoudt zich het recht voor om informatie op de website te wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf.

Appetight is tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of werking van gekoppelde bestanden en/of websites van derden waarnaar wordt verwezen door middel van hyperlinks.

Reviews

Op Appetight verschijnen soms reviews. Dit kunnen kook- en sportboeken zijn die we hebben gelezen, culinaire en fitness artikelen of apparaten die we hebben getest. Sommige producten kopen we zelf of hebben we al in ons bezit. Maar soms krijgen we ook wel eens producten toegestuurd van merken en bedrijven. Dit betekent niet dat wij automatisch schrijven over deze producten. Als we niet enthousiast zijn over een product, kiezen we er meestal voor om er niet over te schrijven.

Wij hechten belang aan eerlijkheid en schrijven ten alle tijde onze eerlijke mening over de producten, ook als die minder positief is.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. De website en de gehele inhoud (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen etc.) daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Het is de gebruiker niet toegestaan om enige op deze website weergegeven informatie en/of beeldmateriaal te wijzigen, te verkopen, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, oneigenlijk te gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Appetight. Contact opnemen hierover kan via hello@appetight.be.