Introductie tot het hoofdwerk van de Sendantry Cello

Het belangrijkste werk van kerkorgels wordt meestal uitgevoerd in de dienstkamer.

Organisten en technici bouwen en repareren kerkorgels volgens de eisen van de kerk. Ze moeten meestal hun eigen gereedschap en uitrusting aanschaffen, mensen inhuren om voor hen te werken en de kerk up-to-date houden met betrekking tot kerkorgels. In de volgende paragrafen wordt het belangrijkste werk van kerkorgels besproken.

Hoofdtaak: prediking en aanbidding De meeste hauptwerk kerkorgels worden gebruikt tijdens kerkdiensten. De meeste aanbidders zijn dol op hymnes en muziek die naast preken bij de ingang van de kerk gespeeld kunnen worden. De organist bouwt het podium en verricht het belangrijkste werk van de eredienst. De belangrijkste uitvoerende taken zijn meestal orgel rondo, trabajo, wiegsopraan, tenor, altfretter, bariton, basfluit, tympani en basklarinet.

Trabajo: dit is het meest cruciale onderdeel van het orgel, dat voornamelijk verantwoordelijk is voor de weergave van geluid uit de lucht naar de luidspreker. De trabajo is boven de preekstoel gebouwd. Het instrument bestaat uit een lichaam, een bovenste, onderste en bovenste steun of rookkanaal, een klep, een diafragma, kleppen voor afwisselend ademen, een bel en klep, een bel, kleppen voor toonregeling en een bel, en een met hout omwikkelde bel De belangrijkste functie van de trabaho is om de stem van de pastoor of kerkleider te reproduceren.

Orgelprimer: kerkorgels worden binnen een kerk gebouwd en gerepareerd. In sommige kerkstructuren is het niet nodig om het hoofdorgel te vervangen, aangezien dit het enige is dat regelmatig wordt gebruikt. Kerkorganisten stellen een schets op van de hymne, adumbrations en voertuigen op basis van het specifieke doel en gebruik ervan. De prelude, die een essentieel onderdeel vormt van de hele voorstelling, is gecomponeerd in het Centro de el trabajo.

Arrancas: dit is een ander belangrijk deel van het hoofdwerk, dat de melodie of begeleiding van het muziekstuk uitvoert. De arrangementen hebben de verantwoordelijkheid om de koren te begeleiden. De arrangementen bestaan uit een doos (caracteristica) en vier fluiten (array des flores). De kist wordt op de vloer bevestigd en de bloemen worden op het platform (Centro de Arraco) geplaatst.

El foco: Het orgelgedeelte van de hele compositie, de el foco, is de hoogste noot van allemaal. Het wordt gespeeld door de rechterhand en uitgesproken [EH-L] bij de linkerhand. Dit is de moeilijkste orgelpartij om te spelen en is het belangrijkste punt van het hele hoofdwerk van de flamenco. Er is een verschil tussen de hoofdmelodie van het kledingstuk en die van de el foco.

Vind meer informatie: https://www.noorlanderorgels.com/